Click chuột vào biểu tượng hình cây bút để sửa thông tin đơn và form, click chuột vào biểu tượng gạch chéo màu đỏ để xoá. Trường hợp không nhìn thấy danh sách để in, quý doanh nghiệp vào Tools/Internet Options trên menu trình duyệt, chọn "Delete", Đánh dấu các ô chọn rồi chọn tiếp "Delete" để xóa file tạm trong trình duyệt.
Số đơn form cần xem: